Kontakti

SIA “KonSol”

Juridiskā adrese:

Raipoles iela 2a-56,
Daugavpils, LV-5422

Reģ.Nr.: 41503065423

SWEDBANK
Konts: LV39HABA0551036753003

Tehniskā informācija:

Oļegs Dedels
m.t.: 20036441
е-pasts: info@ekokonsol.lv