Ventilācijas tīrīšana

Mūsu kompānija specializējas ventilācijas kanālu un sistēmu, dažādu izmēru un sarežģītības skursteņu un šahtu tīrīšanā. Ventilācijas pārbaude un tīrīšana tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi”.

Mēs veicam ventilācijas sistēmu uzstādīšanu, pārbaudi, inspekciju, tīrīšanu un dezinfekciju.

Ventilāciju tīra un pārbauda:

 1. 1 reizi 5 gados. (2016.04.14. MK Noteikumu nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91.punkts)
 2. Vsimaz 1 reizi gadā, ja mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. (2016/04/19 MK Noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 94.punkts).
 3. Objekti, kuriem ieteicams veikt ventilācijas tīrīšanu (no 1 x mēnesī līdz 1 x gadā):
 • kokapstrādes uzņēmumi
 • ēdināšanas iestādes (kafejnīcas, ēdnīcas, restorāni utt.)
 • ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi
 • objekti, kuros ir daudz cilvēku,
 • priekšmetus ar lielu putekļu daudzumu, kuros ventilācijas sistēmās nokļūst paaugstināts degošo nogulšņu un netīrumu daudzums.

Ventilācijas tīrīšanu veic ar specializētu somu aprīkojumu LIFA AIR. Šajā gadījumā tiek izmantotas parastās un antistatiskās sukas ar dažādu diametru un stingrību. Īpašs putekļsūcējs neitralizē visus putekļus un citas emisijas, kas rodas ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātā.  Pieredze un kompetences speciālistus, kas ieguvuši Lifa Air Ltd sertifikātu darbā ar  sertificētas ventilācijas sistēmas tīrīšanas iekārtām. Pirms un pēc tīrīšanas tiek veikta fotofiksēšana. Darba beigās tiek sniegts atbilstošs akts.

 

Caureles pirms un pēc tirīšanas:

 

 • Individuāla pieeja katram klientam
 • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā.

Ieguvumi:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrītas mehāniskās ventilācijas sistēmas
 • Tīrs gaiss